1. கேள்வி :  அன்புக்கு எல்லை வகுக்கலாமா? கே.சோனைக்கருப்பன், ராஜபாளையம்.

ஞானகுரு :

‘இது என்னுடையது’ என்று எல்லை வகுக்கும்போது எதிரி உருவாகிறான். அதனால் காற்றுபோல் பரந்துவிரியட்டும் அன்பு. பறவையை கக்கத்துக்குள் அடைக்க நினையாதே, பறக்கவிடு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *