சாதிக்க தடையாக இருப்பது எது?

  1. சாதிக்க தடையாக இருப்பது எது? கே.காதர் பாட்ஷா, பாரபட்டித் தெரு.

ஞானகுரு :

தன்னிடம் அற்புதமான திறமை இருக்கிறது என்று உலகில் உள்ள அத்தனை மனிதர்களுமே நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அந்தத் திறமையை வெளிக்காட்டத் தயங்குபவர்களே அதிகம். சாதனை புரிந்த அத்தனை மனிதர்களையும் புரட்டிப்பார். அவர்கள் முதலில் தன்னை வென்றிருப்பார்கள். தோற்றவனுக்கு தடைக்கல்லாக இருப்பது அவன் மட்டுமே.

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Contact Us skmnila1@gmail.com

© 2020 www.gyanaguru.com. All Rights Reserved.

Designed and Developed by www.infords.com
Scroll To Top