1. கேள்வி : கோபமாக இருக்கும்போது என்ன செய்யலாம்? பி.சுரேஷ், கடலூர்.

கோபம் வந்தால் குளிர்ந்த தண்ணீர் குடிப்பது, வெளியே வாக்கிங் போவது, மனதுக்குள் ஆயிரம் வரை எண்ணுவது, கடவுளை கும்பிடுவது எல்லாம் வீண் வேலை. கோபத்துக்கான காரணம் என்னவென்று நடுநிலையில் நின்று ஆராய்ந்து பார். நிச்சயம் தீர்வு கிடைக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *