1. கேள்வி :  ராமாயணம், மகாபாரம் சுருக்கமாகச் சொல்லுங்கள்?கே.வனிதா, தென்காசி

ஞானகுரு :

பெண்ணாசைக்கு ராமாயணம்… மண்ணாசைக்கு மகாபாரதம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *