1. மௌனத்தின் மேன்மையை விவரியுங்கள்? எஸ்.பர்வீன்பேகம், பரமனேந்தல்.

ஞானகுரு :

நெஞ்சுக்குள் ஆயிரமாயிரம் கேள்விகளுடன் ஜென் குருவைத் தேடி ஒருவன் வந்தான். உன் அத்தனை கேள்விகளுக்கும் என்னிடம் பதில்கள் உள்ளன. ஆனால் நீ ஆறு மாதங்கள் மௌனவிரதம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும், அதன்பிறகு வா, அத்தனை கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்கிறேன் என்றார் குரு. உடனே மௌன விரதத்தைத் தொடங்கினான். ஆறு மாதங்கள் கழிந்தன. அவன் ஜென்குருவை சந்திக்க வந்தான். இப்போது அவனிடம் எந்தக் கேள்விகளும் இல்லை. இருவரும் புன்னகையுடன் பிரிந்துபோனார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *