1. கேள்வி : குடும்ப வாழ்வு நீடித்திருப்பதற்குக் காரணம் அன்பா, கௌரவமா? பி.வனிதா, முத்தையாநகர்.

ஞானகுரு : இரை தேடி ஊரெல்லாம் அலைந்தாலும் ஓய்வெடுக்க ஓர் இடம் தேவைப்படவே செய்கிறது. இந்த நிழலின் தேவைதான் பெரும்பாலான மனிதனின் குடும்ப வாழ்க்கையைக் காப்பாற்றுகிறது. வாழ்க்கைக்கு ஓர் அர்த்தம் தருகிறது. இதில் கிடைக்கும் பாதுகாப்பு, அன்பு, வாரிசு, கௌரவம் எல்லாம் போனஸ் மதிப்பெண்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *