1. கேள்வி : வாழ்வை வசமாக்க பணம் இருந்தால் போதுமா?எஸ்.கோடீஸ்வரன், காந்திநகர்.

ஞானகுரு : உலகின் பெரும் கோடீஸ்வரர்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையை தன்வசப்படுத்தினார்களா என்று ஆராய்ந்து பார்.  வாழ்க்கை தத்துவம் எளிதாகப் புரிபடும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *