1. கேள்வி : கொலை, கொள்ளை, தீவிரவாதம் எப்போது முடிவுக்கு வரும்?த.வள்ளி, பெரியவள்ளிக்குளம்

ஞானகுரு :

மனித இனத்துக்கு இயற்கை முற்றுப்புள்ளி வைக்கும்போது. ஏனென்றால், வேறு எந்த உயிரினமும் இதுபோன்ற கேவலமான காரியங்களில் ஈடுபடுவதில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *