கேள்வி : திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் ஆண், பெண் தனித்தனியாக வாழமுடியுமா? இது சரியா?

  • பூங்கோதை, தெற்குரத வீதி, காஞ்சிபுரம்

ஞானகுரு :

கற்காலத்துக்குத் திரும்பும் ஆசை உன்னிடம் தென்படுகிறது. ஆண், பெண் தனியாக வாழும் சமுதாயம் உருவானால் வலிமையே ஆட்சி புரியும். யாரும் யாருக்கும் கட்டுப்பட மாட்டார்கள்.  பெண் மீண்டும் மீண்டும் ஆணிடம் ஏமாந்து நிற்பாள்.  இதற்குத்தானா ஆசைப்படுகிறாய் பூங்கோதை? திருமணத்தில் ஆயிரம் குறைகள் இருந்தாலும், தனி மனிதனை பிடிமானம் உருவாக்கும் நல்ல செயல் அது. தவிர்க்க என்னாதே..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *