1. கேள்வி : பஞ்சபூதங்களில் காற்று மட்டும் ஏன் நம் கண்களுக்குத் தெரிவதில்லை? குருசாமி, மீனாட்சிபுரம்.

ஞானகுரு :

 அப்படியென்றால் நீ ஆகாயத்தைப் பார்த்துவிட்டாயா? கண்ணுக்குத் தெரியாததுதான் ஆகாயம். அதனால் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் ஆகாயத்தை வெளியே தேட முயற்சிக்காதே. உனக்குள் தேடிப்பார்த்தால் பஞ்சபூதங்களையும் கண்டடைய முடியும். உன் உடல்தான் நிலம். குருதியே நீர், உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கும் உஷ்ணமே நெருப்பு, உடலை இயக்கும் சக்தியே காற்று. இவை அனைத்தையும் இயக்கும் மனமே ஆகாயம். ஐம்புலன்களும், ஐந்து கரணங்களும் ஐந்து குழுமங்களும் பஞ்ச பூதங்களில் இருந்து பிறந்தவையே. இந்த ஐந்தும் உடலைவிட்டு பிரிவதுதான் மரணம். அந்த மரணம் மனிதனுக்குத்தானே தவிர, பஞ்சபூதங்களுக்கு இல்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *