பெண்ணுரிமை பெற என்ன செய்யவேண்டும்?

  • எஸ்.செல்வராணி, வாணியம்பாடி.

ஞானகுரு : ஆணைப் போன்று சிகரெட் குடிக்கவும், உடை அணியவும், சுயநலமாகவும், சுதந்திரமாகவும் இருப்பதும் பெண்ணுரிமை என்று நினைக்கிறார்கள். இது ஆணாக மாறும் முயற்சியே தவிர பெண்ணுரிமை அல்ல. பெண்ணுக்கான உரிமை பெண்ணிடம்தான் உள்ளது. இதனை யாரும் தரவும் முடியாது, பெறவும் முடியாது. எல்லா காலங்களிலும் வெற்றிபெற்ற பெண் இருக்கத்தான் செய்கிறாள் என்பதை புரிந்துகொள். அப்படி மாறு.

Leave a Reply

Your email address will not be published.