கேள்வி : திருட்டு, கொலை, கொள்ளை, ஊழல், அதிகாரம் எல்லாமே இந்த வயிற்றுக்காகத்தானே..?

  • பி.ராகவேந்திரன், ராஜபாளையம்.

ஞானகுரு : தன்னை யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது, தன்னை யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது என்ற தெனாவட்டுத்தான் அடுத்தவரிடமிருந்து அபகரிக்கத் தூண்டுகிறது. வயிற்றுப் பசியினால் செத்துப்போனவர்கள்தான் இந்த உலகில் அதிகம், பசிக்காக திருடுபவர்கள் அல்ல. முதன் முறை சிக்கியவன் பாக்கியவான். மற்றவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாதாளம் நோக்கி  பாய்ந்துகொண்டே இருப்பார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *