கேள்வி : ஆசைப்படுவது நல்லதா, கெட்டதா? ஒவ்வொருவரும் ஒரு மாதிரி சொன்னால் என்னதான் செய்வது?

  • வி.சந்திரமோகன், ஆர்.ஆர்.நகர்

ஞானகுரு :

வியாதி இல்லாத உடலுக்கு நோயாளி ஆசைப்படுகிறான். பணம் வேண்டும் என்று பிச்சைக்காரன் விரும்புகிறான். வெற்றி வேண்டுமென்று தோல்வியாளன் ஆசைப்படுகிறான். அதாவது தன்னிடம் இல்லாத ஒன்றுக்குத்தான் மனிதன் ஆசைப்படுகிறான். உன்னிடம் எது இருக்கிறதோ அதற்காக ஆசைப்படு. இருப்பதைக் கொண்டாடினால் இல்லாததும் வந்துசேரும். ஆம், அதன்பிறகு ஆசையின் மீதும் நீ ஆசை வைக்கும் தகுதி வந்துசேரும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *