கேள்வி : பந்தம், பாசம் எல்லாம் வேஷம்தானே..?

என்.வடிவேல், வள்ளியூர், ஆமத்தூர்.

ஞானகுரு :

முதலீடு செய்த அன்புக்கு பலன் எதிர்பார்க்கும் வங்கிக் கடை அல்ல வாழ்க்கை. எது எதிர்பார்த்தாலும் ஏமாற்றம் கிட்டத்தான் செய்யும். அதனால்  அன்பு செய்வதாக மட்டுமே உன்னுடைய பணி இருக்கட்டும். கொடுப்பதில் கிடைக்கும் இன்பம் வாங்குவதில் கிடையாது என்ற உண்மையைப் புரிந்துகொள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *